Foreninger tror på “normale tider”

Oven på et jubelår i 2019, der fik medlemskartotekerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund til at vokse med næsten 50.000 nye navne, blev coronakrisen sidste år en sjaskvåd klud i ansigtet på landets to største idrætsorganisationer.

Næsten 90.000 tog konsekvensen af de aflyste og restrikstionsbelagte aktiviteter og meldte sig ud. En udvikling DIFs formand Niels Nygaard fra Skive har kaldt »bekymrende for både vores fysiske, psykiske og sociale sundhed«.

De seneste tal, der er opgjort ved årsskiftet, kan af gode grunde ikke sige noget om, hvorvidt de første måneders nedlukning af foreningslivet i 2021 har kostet endnu flere medlemmer.

Hos DGI Midtjylland, som Skive-området hører under, fortæller foreningskonsulent Anita Hylke Møller, at langt størsteparten af foreningerne har tabt medlemmer i 2020, men at der er stor forskel på, hvor hårdt de er ramt:

“Min oplevelse er egentlig, at der generelt er en stor optimisme i foreningerne i forhold til at få medlemmerne tilbage, når tingene bliver mere normale igen. De foreninger, som har haft online-tilbud eller udendørs tilbud, fortæller, at rigtig mange har bakket op om det. Jeg er mere bekymret for de frivillige ledere og instruktører, som lige nu oplever, at det er svært at planlægge efterårets aktiviteter, når de ikke ved, hvordan betingelserne kommer til at blive”, siger Anita Hylke Møller.

En hjælpende hånd

I Skive Kommune er rigtig mange foreninger økonomisk begunstigede af Skive-ordningen, der giver dem gratis faciliteter. Desuden findes der en statslig corona-hjælpepulje, ligesom nogle kommuner har haft deres egen coronapulje.

Statens hjælpepulje er blevet flittigt søgt, også af foreninger på Skive-egnen. De kan søge om at få dækket tabte netto-indtægter, herunder også mistede kontingenter.

“Det generelle billede er, at der lige nu er en del bekymring og frustration i foreningerne, men også, »vi tænker, at folk kommer igen«, og jeg oplever også, at nogle foreninger har en tro på, at de vil få endnu flere medlemmer end før, når der bliver lukket op igen,” pointerer Anita Hylke Møller.


Håber på normalt 2022
En af de lokale foreninger, der får brug for, at medlemmerne vender tilbage, er Lem Motions- og Idrætsforening. Bortset fra et fodboldsamarbejde med Spøttrup Sport & Motion, foregår alle klubbens aktiviteter indendørs, og flere af dem har i lange perioder under coronakrisen enten været helt forbudt eller så restriktionsbelagte, at det i praksis ikke lod sig gøre at gennemføre dem. Det endte dog med, at bestyrelsen i samråd med DGI lod badminton fortsætte frem til november, da det også blev umuliggjort. Indtil da havde man kunnet overholde afstandskravet på to meter ved at lukke den midterste bane.

Det betød, at klubben kunne bevare 50-60 badmintonspillende medlemmer, som har betalt kontingent. Normalt har klubben knap 200 medlemmer, men hverken gymnastik, dans eller de andre aktiviteter kom i gang og har derfor i et stykke tid ikke haft betalende medlemmer.

I sommeren 2020 fik Lem Motions- og Idrætsforening del i den første af statens hjælpepakker, men der var så mange, der havde søgt, at alle klubber kun fik halvdelen af det, de havde søgt om. I Lem har man også søgt om støtte fra en ny hjælpepakke her i foråret, blandt andet til at dække tabet på en gymnastikopvisning og et badmintonstævne, der må aflyses.

“Vi har brug for penge, hvis vi skal kunne blive ved med at tilbyde de ting, vi tilbyder. Vi er glade for, at vi har en bank i ryggen. Vi har vores sponsorkontrakter, så vi er fortrøstningsfulde i forhold til, at vi kan få medlemstallet op igen og blive ved med at eksistere, men det kommer an på, hvor længe coronaen trækker ud. Hvis det trækker alt for længe ud, kan vi godt blive presset. Vi kan allerede se, at 2021 langt fra bliver et normalt år, men det håber vi, at 2022 gør”, siger formanden for Lem Motions- og Idrætsforening, Andreas Odland.
Han noterer sig, at nabobyen Lihme ikke længere har en aktiv idrætsforening, og at idrætsforeningen i Ramsing kører på meget lavt blus, og han synes, at det ville være en skam, hvis det samme skulle ske i Lem.

“Jeg ved, at det betyder meget. Mange ville være kede af ikke at kunne sende deres børn af sted til aktiviteter hos os, og skolen og SFO’en sender også deres børn over til os, når vi har en godkendelse fra forældrene, så vi fungerer også som en ekstra barnepige, som jeg tror, at mange ville være trætte af at miste. Der er også betydningen for lokalsamfundet som sådan. Hvis du spørger mig, er en idrætsforening og en borgerforening to meget vigtige ben for, at et lokalsamfund som vores kan fungere”, mener Andreas Odland.

Andreas Odland, formand i Lem Motions- og Idrætsforening tror på, at det nok skal blive bedre tider, og at medlemstallet igen vil stige.  Foto: Steen Don

Alle medlemmer er væk
På Skive-egnen er der næppe nogen forening, der har haft et så drastisk fald som Skive Streetsport Klub. Klubben, der kun har eksisteret i fire år, havde 601 medlemmer i 2020. Lige nu er tallet 0. Det skyldes ikke mindst et specielt medlemssystem, som gør, at man automatisk holder op med at være medlem ved hvert årsskifte. Derefter skal man melde sig ind igen, hvis man vil fortsætte, og da coronarestriktionerne har forhindret klubbens aktiviteter indtil nu i 2021, har ingen endnu meldt sig ind.

“Vi er en frivillig forening, drevet af frivillige. Vi har ingen hold. Man kommer og går, som man har lyst til. Medlemssystemet er blandt andet lavet for at gøre det så let som muligt at være kasserer, men jeg kan da godt have en frygt for, hvordan vi får de 601 medlemmer fra sidste år tilbage – og også gerne nogle nye – når vi må åbne igen. Heldigvis er vi en del af Skive-ordningen, og det er vi ekstremt glade for lige nu, da det betyder, at den nuværende situation ikke koster os noget økonomisk”, siger John Søndergaard, som er formand for Skive Streetsport Klub.

Bestyrelsen har benyttet coronapausen til at arbejde på nogle udendørs faciliteter i tilknytning til indendørsfaciliteterne i Hal-A, der ligger på Bakkedraget i Vinde. Det gælder ikke mindst en 3,30 meter høj og 13 meter lang rampe, som har 30 cm wert, hvor rampen er helt lodret. Den er snart færdig og vil blive frit tilgængelig for alle, oplyser John Søndergaard, som forudser, at rampen vil blive et stort trækplaster for streetsportudøvere fra nær og fjern. Den er etableret med støtte fra både kommunale midler og fondsmidler, og den er både tegnet og bygget med frivillig arbejdskraft.
Rampen er sammen med andre udendørs faciliteter en del af en strategi, der skal betyde, at der i fremtiden både skal være sommer- og vinteraktiviteter og måske endda en stor, udendørs skaterpark i Skive.

Lige nu må John Søndergaard og de øvrige entusiaster dog ligesom så mange andre vente på at få lov til at genoptage de sportslige aktiviteter. Formanden håber, at det grønne lys bliver tændt engang i maj. Til den tid vil det så nok vise sig, hvor mange medlemmer klubben egentlig har.


Fremgang for Fursund
Selv om foreningerne generelt har tabt medlemmer, siden coronakrisen ramte Danmark sidste forår, findes der også undtagelser. En af dem er Fursund Idrætsforening, hvor medlemstallet i 2020 steg med 18 til 308. Formanden, Charlotte Jørgensen, er ikke i tvivl om årsagen.

“Idrætsforeningen er et vigtigt samlingspunkt for lokalsamfundet. Det at være med i et fællesskab er nøglen, især i et lille samfund som vores. Jeg tror ikke, det er det samme i en storby”, siger hun.

Selv om nogle af medlemmerne har fået mindre end den halve aktivitet for pengene, har langt de fleste betalt kontingent uden at beklage sig, så de kan være sikre på også at have en idrætsforening til næste år. Der har været en enkelt forespørgsel i forhold til, om en aktivitet kunne blive billigere næste år, nu deltagerne ikke havde fået så meget for pengene som normalt, men det har bestyrelsen sagt nej til.

Den solide opbakning til Fursund IF er dog ikke ensbetydende med, at det har været let at være formand det seneste års tid.

“Det har været meget turbulent. Lige så snart man blinker med øjnene, er der en ny ting at tage stilling til. Så var der hold, der skulle deles op. Så måtte de gerne være i hver sin ende af banen. Så måtte de ikke være i hver sin ende længere. Det meste har handlet om de regler og restriktioner, der har været. Ind imellem har det været frustrerende, når medlemmer eller forældre til medlemmer har henvendt sig, fordi de ikke kunne forstå de regler, der var. Men jeg har jo ikke kunnet svare på, hvorfor reglerne var, som de var. Vi har måttet tage tingene ud fra det, vi har fået at vide eller har kunnet læse os til”, konstaterer Charlotte Jørgensen.

“Når det er sagt, så har de fleste gjort rigtig meget for at bakke op om reglerne, men der er altid nogen, der skal stille spørgsmål til tingene. I det hele taget har der ikke været fokus på ret meget andet end coronaregler det seneste år. Ligesom alle andre glæder vi os rigtig meget til, at tingene bliver mere normale igen”, understreger Charlotte Jørgensen.

Fursund IF har gymnastik som den klart største aktivitet med 179 aktive. Til sammenligning tæller klubben kun 40 fodboldspillere, som til gengæld kan glæde sig over noget mere normalitet, idet fodbolden nu ruller som normalt, bortset fra at der ikke må være tilskuere til kampene. Bestyrelsen lurer i øjeblikket på muligheden for at lade de mange gymnaster runde sæsonen af med en udendørs opvisning til sommer, men det er endnu uvist, om det vil kunne lade sig gøre i forhold til eventuelle coronarestriktioner.

Kristina Østergaard (til venstre) og formand Charlotte Jørgensen, bestyrelsesmedlemmer i Fursund Idrætsforening, der er en af solstrålehistorierne midt i en tid med stort medlemsfrafald. Foto: Steen Don

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *